«Το Νερό και οι μεταμορφώσεις του!» στον Πειραματίξ

«Το Νερό και οι μεταμορφώσεις του» ήταν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρακολούθησε η Β΄ τάξη, την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου, από την ομάδα ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΞ.

Τα παιδιά, μέσα από το πείραμα και το παιχνίδι, συμμετέχοντας ενεργά ως μικροί επιστήμονες σε εντυπωσιακά πειράματα, με την καθοδήγηση των κατάλληλων εκπαιδευτικών και ακολουθώντας την επιστημονική μέθοδο, ανακάλυψαν την ομορφιά της φυσικής και της χημείας.

Η ομάδα ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΞ δημιουργήθηκε από εκπαιδευτικούς των θετικών επιστημών και ξεκίνησε το 2005 σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά προγράμματα για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με στόχο να αναδείξει τη μαγεία των φυσικών επιστημών μέσα από το πείραμα και το παιχνίδι.

Τα προγράμματα είναι σχεδιασμένα από έμπειρους φυσικούς και παιδαγωγούς έτσι ώστε να προσεγγίζουν τις έννοιες των φυσικών επιστημών με παιγνιώδη τρόπο και να προκαλούν το ενδιαφέρον και την περιέργεια των μαθητών.