Το Φως από τον Πειραματίξ!

Την Παρασκευή 4 Απριλίου, η Πέμπτη τάξη μας συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Ταξίδια φωτός” του Πειραματίξ. Στόχος του εργαστηρίου ήταν να βιώσουν τα παιδιά ευχάριστα την επιστημονική μέθοδο και ακολουθώντας τα χνάρια μεγάλων επιστημόνων, να ανακαλύψουν τις ιδιότητες του φωτός και τις εφαρμογές του.

Η ομάδα ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΞ  δημιουργήθηκε από εκπαιδευτικούς των θετικών επιστημών και  ξεκίνησε το 2005 σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά προγράμματα για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με στόχο να αναδείξει τη μαγεία των φυσικών επιστημών μέσα από το πείραμα και το παιχνίδι.

Τα προγράμματα είναι σχεδιασμένα από έμπειρους φυσικούς  και παιδαγωγούς έτσι ώστε να προσεγγίζουν τις έννοιες των φυσικών επιστημών με παιγνιώδη τρόπο και να προκαλούν το ενδιαφέρον και την περιέργεια των μαθητών.

Έτσι τα παιδιά μας ως μικροί και υπεύθυνοι επιστήμονες, συμμετείχαν ενεργά στα εντυπωσιακά πειράματα με την καθοδήγηση της εξαιρετικής φυσικού και παιδαγωγού, κ. Αθανασίας Γκρος, ακολουθώντας την επιστημονική μέθοδο και ανακαλύπτοντας παράλληλα την ομορφιά της φυσικής.