Ψυχολόγος στο σχολείο μας

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι στο σχολείο μας έγινε τοποθέτηση Ψυχολόγου η οποία θα είναι στη διάθεσή σας κάθε Παρασκευή, στον χώρο του σχολείου μας, κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. Η ψυχολόγος θα μπορεί να δεχτεί ατομικά, στον χώρο του σχολείου, μαθητές, γονείς και κηδεμόνες που το επιθυμούν.

Η υποστήριξη και η συμβουλευτική σε ατομικό επίπεδο των παιδιών, αλλά και των γονέων, θα γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κατάλληλο για την τήρηση του απορρήτου, μέσα στο σχολείο, ο οποίος παραχωρήθηκε από τη Διεύθυνση και θα είναι εντός του σχολικού ωραρίου. Στην περίπτωση τακτικής συμβουλευτικής υποστήριξης, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων και των κηδεμόνων.

Τέλος, η Ψυχολόγος δεσμεύεται από τον κώδικα δεοντολογίας της ειδικότητάς της και από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, για την τήρηση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των οικογενειών τους. Η επικοινωνία μαζί της μπορεί να γίνει μέσω mail, ή μπορείτε να καλέσετε στο σχολείο αφήνοντας το αίτημά σας και θα επικοινωνήσει εκείνη μαζί σας.