ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, ενημερωθείτε για το πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ, και σχετικά με τη διαδικασία για την απόκτηση επιταγής, αν και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις :