“Η κυρία Επιστήμη στην κουζίνα!” με τον Πειραματίξ

“Η κυρία Επιστήμη στην κουζίνα” ήταν το πρόγραμμα που παρακολούθησαν τα πρωτάκια μας, από την ομάδα του Πειραματίξ, την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου.

Οι μικροί μας μαθητές ανακάλυψαν ότι με απλά υλικά που βρίσκονται στην κουζίνα μας, μπορούμε να κάνουμε εντυπωσιακά πειράματα!

Η ομάδα ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΞ δημιουργήθηκε από εκπαιδευτικούς των θετικών επιστημών και ξεκίνησε το 2005 σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά προγράμματα για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με στόχο να αναδείξει τη μαγεία των φυσικών επιστημών μέσα από το πείραμα και το παιχνίδι.

Τα προγράμματα είναι σχεδιασμένα από έμπειρους φυσικούς και παιδαγωγούς, έτσι ώστε να προσεγγίζουν τις έννοιες των φυσικών επιστημών με παιγνιώδη τρόπο και να προκαλούν το ενδιαφέρον και την περιέργεια των μαθητών.Τα παιδιά ως μικροί και υπεύθυνοι επιστήμονες, συμμετέχουν ενεργά στα εντυπωσιακά πειράματα με την καθοδήγηση των κατάλληλων εκπαιδευτικών, ακολουθώντας την επιστημονική μέθοδο και ανακαλύπτοντας παράλληλα την ομορφιά της φυσικής.