Η Έκτη ταξιδεύει στο φως με τον Πειραματίξ!

Την Παρασκευή 12 Απριλίου, η Έκτη τάξη μας συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Ταξίδια φωτός” του Πειραματίξ. Στόχος του εργαστηρίου ήταν να βιώσουν τα παιδιά ευχάριστα την επιστημονική μέθοδο και ακολουθώντας τα χνάρια μεγάλων επιστημόνων, να ανακαλύψουν τις ιδιότητες του φωτός και τις εφαρμογές του.

Έτσι τα παιδιά μας ως μικροί και υπεύθυνοι επιστήμονες, συμμετείχαν ενεργά στα εντυπωσιακά πειράματα με την καθοδήγηση ειδικού, φυσικού και παιδαγωγού, ακολουθώντας την επιστημονική μέθοδο και ανακαλύπτοντας παράλληλα την ομορφιά της φυσικής.