Φτιάξαμε πλαστελίνη!

Σήμερα, Δευτέρα 18 Νοεμβρίου, τα παιδιά της Δ΄ τάξης με τους δασκάλους τους κ. Γιώργο Τουρλακίδη και κ. Γιώργο Μακρογκίκα, επισκέφτηκαν το εργαστήριο παρασκευής πλαστελίνης Record στο Περιστέρι.

Με εργαλείο το θεατρικό παιχνίδι και την πλαστελίνη, τα παιδιά μπορούν να εμπεδώσουν μαθησιακούς στόχους όλων των γνωστικών αντικειμένων (από τα σχήματα μέχρι τη διαίρεση και τον κύκλο του νερού).

Μέσα από τη δραματοποίηση των ιστοριών και τραγουδιών, της παντομίμας και του παιχνιδιού ρόλων οι μικροί μαθητές βοηθούνται να προωθήσουν τις συναισθηματικές και κοινωνικές τους δεξιότητες.

Οι μαθητές μας παρακολούθησαν τη διαδικασία παρασκευής της πλαστελίνης, είδαν τα μηχανήματα κι έμαθαν λεπτομέρειες γι΄αυτό το υλικό, που δεν είχαν φανταστεί!

Τα παιδιά δημιούργησαν με πλαστελίνη που πήραν μαζί τους φεύγοντας από το χώρο του εργαστηρίου.