Εργαστήρι Κεραμικής για την Ε΄

Σήμερα οι μαθητές μας της Ε΄ τάξης επισκέφτηκαν το εργαστήρι κεραμικής στην Ακαδημία Πλάτωνος. Έφτιαξαν ψηφιδωτά, πέρασαν πολύ όμορφα και δημιουργικά.

Δίπλα στο πάρκο της Ακαδημίας, κοντά στα ιερά άλση και τους ελαιώνες του Βοτανικού, στην καρδιά της παραγωγής των αγγείων, τα παιδιά μας μπόρεσαν να δουν τον κεραμικό τροχό, τον κεραμικό κλίβανο, το ζυμωτήριο του πηλού, τον αργαλειό, μουσειακά αντίγραφα αγγείων και παιχνιδιών, αγγεία όλων των ειδών και τύπων: από στάμνες και πιθάρια εως κρατήρες και αμφορείς.

Μπαίνοντας στο χώρο απέκτησαν μια εποπτεία όλου του φάσματος της κεραμικής τέχνης αλλά και άλλων παραδοσιακών τεχνών. Σημαντικότερο σημείο στο πρόγραμμα ήταν η καθαυτή δουλειά και δημιουργία από το πρωτογενές υλικό. Έτσι, οι μαθητές μας όχι μόνο παρακολούθησαν αλλά δημιούργησαν και τα δικά τους έργα.