Ενημέρωση γονέων για το Β΄ τρίμηνο

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019, στις 13.15, θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωσή σας για την πρόοδο των μαθητών όλων των τάξεων και θα δοθούν οι Τίτλοι Προόδου των μαθητών των τάξεων Γ΄, Δ΄ , Ε΄ και ΣΤ΄.