Εκκλησιασμός

Θα πραγματοποιηθεί εκκλησιασμός κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων διδακτικών ωρών:

τη  Δευτέρα 5 /11 , για τους μαθητές των τάξεων  Α΄ – Β΄ – Δ΄2 – Ε΄

και

την  Τρίτη 6 /11, για τους μαθητές των τάξεων  Γ΄ – ΣΤ΄ -Δ΄1