Εγγραφές Μαθητών και Μαθητριών στην Πρώτη τάξη, για το Σχολικό Έτος 2024-2025

Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν στην Πρώτη Τάξη του Δημοτικού σχολείου, κατά το σχολικό έτος 2024-2025, αρχίζουν την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 και λήγουν την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιολογητικά, ενημερωθείτε από τον παρακάτω πίνακα:

Previous Article
Next Article