Διαδικτυακή ημερίδα για την ασφαλή πρόσβαση στο διαδίκτυο (INTERNET)

Εντός λίγων ημερών, με πρωτοβουλία του σχολείου μας, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ημερίδα για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου από αξιωματικό της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Σκοπός της ημερίδας είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση όλων, σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα, για την διαμόρφωση της κριτικής ικανότητας των παιδιών, και την ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοφροντίδας, ασφάλειας και πρόληψης. Θα σας γνωστοποιηθεί η ημέρα και ώρα, καθώς και ο διαδικτυακός σύνδεσμος, μόλις αποσταλεί από την Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.