?Διαδικασία Υποβολής Αιτημάτων στο 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά?

Σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων προς τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ) η οποία γίνεται από τους Γονείς και Κηδεμόνες, τώρα πια ηλεκτρονικά και χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου.

Τα βήματα που ακολουθούνται βρίσκονται στην εγκύκλιο που σας παραθέτουμε. Μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ

Previous Article
Next Article