Λίγα λόγια για την ιστορία της πόλης της Νίκαιας και του Σχολείου μας.

Οι πρόσφυγες της Κοκκινιάς Ο διωγμός του 1922 είναι ένα  μακρύ μεταναστευτικό οδοιπορικό, ίσως ένα από τα μεγαλύτερα της ιστορίας, καθώς η αναγκαστική μετακίνηση δυο εκατομμυρίων προσφύγων στις ακτές του Αιγαίου δημιούργησε τεράστια ανθρώπινα παλιρροϊκά κύματα, 

Λίγα λόγια για την ιστορία της πόλης της Νίκαιας και του Σχολείου μας. Read More »