Ασφαλές διαδίκτυο!

Με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου, 8 Φεβρουαρίου 2022, και στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής (ΤΠΕ), τα παιδιά της ΣΤ΄ τάξης ενημερώθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν στο πολύ σημαντικό ζήτημα της ασφαλούς πρόσβασης στο διαδίκτυο. Σύντομα, η δραστηριότητα θα επαναληφθεί και για τα παιδιά της Ε΄ τάξης.

Όλοι έχουμε αντιληφθεί την δυναμική αυτού του μέσου στην ζωή μας και το συνειδητοποιήσαμε ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας. Αποτελεί πολύτιμο εργαλείο πλέον στη ζωή μας, αρκεί να οριοθετήσουμε την χρήση του και να αποφεύγουμε τους κινδύνους που εγκυμονεί, όπως συμβαίνει και στην πραγματικότητα.

Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα βέλτιστης χρήσης του Διαδικτύου και ασφαλούς χρήσης των νέων τεχνολογιών, ώστε να γίνουν ώριμοι και συνειδητοποιημένοι πολίτες και στο πεδίο της ψηφιακής τους δράσης.