ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου,

οι μαθητές της Ε΄ τάξης δε θα έρθουν στο σχολείο,

λόγω συμμετοχής των εκπαιδευτικών της Ε΄ τάξης

σε Επιμορφωτικό Σεμινάριο από τον Συντονιστή Εκπαίδευσης.