Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι την

Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019,

το Σχολείο μας δε θα λειτουργήσει,

όπως και όλα τα σχολεία της Νίκαιας,

λόγω της Γενικής Συνέλευσης των Δασκάλων.